Sponsoring is meer dan welkom!

Kinderkamp kan natuurlijk niet bestaan zonder sponsoren. Zeker nu subsidies ook steeds minder beschikbaar zijn. Wil u zelf een bijdrage leveren om te zorgen dat deze kinderen ook dit jaar weer een geweldig kamp hebben en een financieel gezonde start hebben voor komend jaar, kunt u een bedrag overmaken op:

Rekeningnummer NL51INGB0684864207 op naam van Stichting Kindervakantiekamp Winschoten o.v.v. donatie