Stichting Kindervakantiekamp sinds 1985

Stichting Kindervakantiekamp Winschoten is in 1985 opgericht. In de statuten van de stichting is naast de bestuurssamenstelling  ook het doel vastgelegd:

Het jaarlijks organiseren van een vakantieweek in de zomervakantie voor kinderen van 6 t/m 14 jaar, uit de regio Winschoten, die door sociale, maatschappelijke  en/of financiële omstandigheden in de thuissituatie niet op vakantie kunnen.

Vanaf 1985 heeft aanvankelijk de gemeente Winschoten en nu de gemeente Oldambt hiervoor een subsidie verstrekt. Hiervoor is de stichting verplicht om jaarlijks een financiële verantwoording overleggen. Daarnaast zetten de bestuursleden en vrijwilligers zich in om donaties van bedrijven binnen te halen. De stichting heeft sinds eind 2016 de ANBI-ststus verkregen. Hiermee is het niet alleen fiscaal aantrekkelijker om een donatie te doen, maar blijkt ook dat de stichting zich voor meer dan 90% uitsluitend inzet voor de doelstelling. 

Zowel het bestuur als de vrijwilligers zijn volledig onbetaald en krijgen geen vergoedingen, behoudens dat ze zonder eigen financiële bijdrage tijdens de vakantieweek aanwezig zijn.